Zwart

 

De eerste Schijndelaars waren zwart en vertoonden een grote invloed van de Sumatra. Net als bij Sumatra's waren de ogen donker,  de poten zwart met gele zolen en de de veren vertoonden een prachtige groene keverglans.

Toen na de erkenning van de witte Schijndelaar gepolst werd of de zwarte Schijndelaar in de bovenbeschreven vorm ook erkend kon worden was het antwoord van de standaardcommissie dat de witte dieren beschreven waren met gele poten en oranje ogen en dat dat ook voor de zwart Schijndelaar beschreven moest worden. De consequentie van dit antwoord was verstrekkend. Het betekende dat een totaal ander allel voor de basiskleur moest worden ingefokt, aangezien het basisallel van de sumatra (wat ook ten grondslag lag van de Schijndelaar) het krijgen van gele poten verhindert (oa. door fibromelanisme)

Lange tijd heb ik gedacht, 'daar begin ik niet aan, dat duurt veel te lang' Maar na verloop van tijd begin je toch te zoeken naar mogelijkheden om de gewenste effecten voor elkaar te krijgen.

In eerste instantie is van een Aziatisch patrijs Minohiki haan gebruik gemaakt, aangezien deze het eb gen met zich meebrengt.

Daarnaast is gebruik gemaakt van de kruisingproducten van een gestreepte Leghornhaan en koekoek schijndelaar hennen. Maar de weg naar zwarte schijndelaars met gele poten is lang, erg lang. Veel eieren uitbroeden, veel kuikens opfokken en heel veel dieren selecteren was het recept, en daar zijn we tot op vandaag nog mee bezig.